רווחה ארגונית - מדיבורים למעשים


ניהול רווחה וחווית עובד נועד לשפר את שביעות הרצון ולהגביר משמעותית את המעורבות והלויאליות של העובדים לארגון, תוך שהם מהווים יסוד חשוב בפיתוח המחוברות והתרבות הארגונית. הכלים לפיתוח רווחת עובדים נוגעים בתחומים רבים כגון: שכר, בונוסים, פעילות רווחה, הדרכה, גיוס, משאבי אנוש ומהווים אתגר לא רק למנהל הרווחה אלא לכל מערכת משאבי האנוש של הארגון. לראשונה בישראל, ייערך כנס מקצועי לניהול רווחה וחווית עובד שיקיף וידון בכל הנושאים להם נדרשים המנהלים בבואם לעמוד במשימות הרווחה בארגון.


  • תאריך: 23.01.2019 09:00
  • מקום: מרכז הירידים גני התערוכה, תל אביב יפו, ישראל (מפה)
  • מידע נוסף: הכנס הגדול, המקצועי והרציני לניהול רווחה וחווית עובד בישראל